Holtingerveld natuur en archeologie

Het Holtingerveld is een oerlandschap gekneed door ijs en oorlog. Een gevarieerd natuurgebied met veel hoogteverschillen en afwisseling in natte en droge natuur. Het landschap is bovendien getekend door de geschiedenis: van de ijstijd tot de Tweede Wereldoorlog. Je vindt er hunebedden, grafheuvels, oorlogsmonumenten en bomkraters.

Het Holtingerveld is zo uniek dat het is aangewezen als Natura 2000 gebied, een Europees netwerk van zeldzame natuurgebieden. Natuurmonumenten heeft het grootste deel van het gebied in beheer.

Benieuwd naar dit oerlandschap? Je leest er meer over op Holtingerveld. Kijk voor een dagje uit of bijzonder evenement eens in de agenda

Archeologische tochten met een gids

Archeologische tochten met een gids

categorie:

Het OERmuseum West-Drenthe in Diever biedt twee archeologische wandelingen met gids aan: één op en rond de Havelterberg en één in en rond Diever...
Lees het complete artikel

Bijzondere planten en dieren

Bijzondere planten en dieren

categorie:

Op het Holtingerveld leven zeldzame vogels zoals de geelgors en de grasmus.
Lees het complete artikel

Geurende graanakkers

Geurende graanakkers

categorie:

Op de akkers van de Uffelter Es wordt door plaatselijke boeren op verzoek van Natuurmonumenten op natuurvriendelijke wijze graan verbouwd.
Lees het complete artikel

Toegangspoort Holtingerveld

Toegangspoort Holtingerveld

categorie:

Heb je al eens een bezoek gebracht aan de toegangspoort Holtingerveld? Dit is de entree voor het natuurgebied het Holtingerveld. Er is een grote parkeerplaats.…
Lees het complete artikel