RET al la carte

De Provincie Drenthe en het Recreatieschap Drenthe zijn van start gegaan met het programma ‘RET à la carte’. Dit is een concreet programma voor ondernemers om de kwaliteit van de vrijetijdssector te verbeteren. RET à la carte maakt onderdeel uit van een palet aan middelen en projecten om van Drenthe DÉ vakantieprovincie van Nederland te maken.

 

Het Recreatieschap Drenthe biedt ondernemers verschillende opleidingen en trainingen, workshops, mystery visits en de ondersteuning door een consulent. Door een subsidie van de provincie Drenthe kunnen ondernemers hiervan gebruik maken tegen een gereduceerd tarief. 

Voor meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers contact opnemen met: 

Bianca Grote Beverborg
Coördinator Programma RET a la carte
Tel. 06-46882029
Email : bianca@recreatieexpertteam.nl