Anbi

Wat is een ANBI
ANBI staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemene nut beogende instelling. De erkenning als ANBI geldt voor onbepaalde tijd, maar de Belastingdienst kan controleren of instellingen individueel aan de voorwaarden voldoen. Zo is een van die voorwaarden het aanbieden van een speciale pagina met ANBI-informatie over de organisatie op een website.

            

Stichtingen:
De 4 Tourist Info kantoren vallen onder verantwoording van de Stichting Toeristisch Promotie Westerveld.
Voor de realisatie van het Poorthuis Holtingerveld is daarnaast de Stichting Huisvesting Toerisme Westerveld opgericht.
Doelstelling van de stichtingen is het bevorderen van het toerisme in de gemeente Westerveld. De stichtingen ontvangen daarvoor een structurele subsidie van de gemeente Westerveld en projectsubsidies van onder anderen de provincie Drenthe en de ondernemerskoepel Westerveld. 

Bestuur:
Het bestuur van beide stichtingen is gelijk en bestaat uit de volgende leden:

  • Bert van der Tuuk – voorzitter
  • Joop Wijnhoff – penningmeester
  • Annemarie Bergmans – bestuurslid
  • Toos van den Berg – bestuurslid
  • Peter Sloot – bestuurslid
  • Gert Veld – bestuurslid
  • Sent Waninge – bestuurslid 

De bestuurders oefenen hun functie uit zonder daarvoor een geldelijke beloning te ontvangen.

Medewerkers:
De  stichting heeft 2 medewerksters in dienst die de promotie verzorgen, Marieke Sikkens en . . . . . . . (functie vacant).

Gegevens:
IBAN: NL18 RABO 0113488858
BIC/Swift: RABONL2U
RSIN/fiscaal nummer: 820580776
Kamer van koophandel: 01148269
Contactadres: Bosweg 2a, 7981 LE Diever.
Telefoon: 0521-591748
E-mail: info@toeristischwesterveld.nl

Documenten: