Welkom Toen Welkom Nu: 200 jaar kolonien van Weldadigheid

categorie: Koloniën van Weldadigheid, Ontdek

In 2018 viert de Maatschappij van Weldadigheid Frederiksoord e.o. feest. In april is het namelijk 200 jaar geleden dat Johannes van den Bosch de Koloniën van Weldadigheid stichtte. Nu, 200 jaar later vieren we dit bijzondere jaar met een reeks prachtige, culturele activiteiten:

Een paar bijzondere evenementen op rijtje:

200 jaar Kolonien van Weldadigheid Frederiksoord e.o.

Op 20 april dit jaar willen we graag stilstaan bij de unieke en waardevolle geschiedenis van de Maatschappij van Weldadigheid. Dan vieren we met trots het 200-jarig bestaan van het de Maatschappij van Weldadigheid. Een bijzondere geschiedenis met een uniek verhaal. Dit verhaal begon 200 jaar geleden op 6 maart 1818. Op deze datum werd door Johannes van den Bosch, met steun van Koning Willem 1, de Vereniging Maatschappij van Weldadigheid opgericht. Zijn doel? Het bestrijden van de armoede in met name stedelijk gebied door het bieden van huisvesting, arbeid, scholing en zorg binnen de landbouwkoloniën in Drenthe.

Een geschiedenis die inspireert, vandaag morgen en overmorgen, want 200 jaar later zijn de sporen nog steeds voelbaar en zichtbaar in het landschap. Van behouden naar bewegen, van vergeten naar vertellen. Want in de mentaliteit van Johannes van den Bosch ligt een weldadige toekomst voor de huidige Koloniën.