Special Heroes SurvivalRun

Datum: 10-05-2019
Tijd: 09:00
Locatie: Survivalbaan, Havelte

 

                   IEDEREEN KAN EEN HELD ZIJN!

Special Heroes laat kinderen en jongeren met een beperking ervaren hoe leuk sport en cultuur kunnen zijn.
Het is een stimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en op praktijkscholen.

Elk schooljaar kunnen leerlingen met hun school deelnemen aan drie Special Heroes evenementen. Meestal vinden de Special Heroes Experiences in september en oktober plaats. Een sportochtend of -middag op de school, waarbij diverse lokale sportverenigingen de leerlingen kennis laten maken met hun sport.

Zo rond april volgt dan de Special Heroes Challenge. Een regionaal evene-
ment georganiseerd door Special Heroes Nederland. Scholen kunnen met hun leerlingen meedoen aan deze sportieve dag. Leerlingen spelen met en tegen elkaar.

              

De meesten, jong en oud, kunnen deelnemen aan de reguliere Survivalrun Havelte. Maar voor sommige is dat minder vanzelfsprekend.
Daarom organiseren we al een aantal jaar, naast de Survivalrun, een aantal aparte momenten voor speciale doelgroepen. Vanaf 2014 organiseren wij samen met de organisatie Special Heroes een run speciaal voor kinderen uit het bijzonder onderwijs uit Noord en Noord-Oost Nederland.
In 2014 was dat voor cluster 3 (kinderen met een chronische ziekte, lichamelijke, verstandelijke, meervoudige beperking en/of gedragsproble-
men). In 2015 voor cluster 4 (kinderen met psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen). Vanaf 2016 voor cluster 3 én 4!

Ook in 2019 mogen wij weer een Special Heroes run organiseren, dit jaar op 10 mei!

Ga voor meer informatie naar survivalchallengehavelte.nl.